Jak ważna jest dominacja pólkul mózgowych w  radzeniu sobie z  problemami.

Czy zdajesz sobie sprawę, że  jak odbierasz rzeczywistość i doświadczenia  zależy od Twojej  dominującej półkuli mózgowej

Kiedy zaczyna się dominacja półkulowa?

Początki dominacji aktywności jednej z półkul ujawniają się już w wieku niemowlęcym. Amerykańskie badania pokazały, że u niemowląt płaczliwych i nieznośnych dużo bardziej aktywna była półkula prawa..

U spokojnych, jak łatwo zgadnąć, nie stwierdzono dominacji prawej półkuli. Dominowała lewa  pólkula mózgowa.

Zgodnie z innymi badaniami małe dzieci sprawiające kłopoty wychowawcze, kapryśne i wiecznie niezadowolone też mają dominację prawej półkuli.

W wieku dojrzałym działanie i aktywacja półkul wywiera równie silny wpływ na życie człowieka.

   Przeczytaj co pokazał  eksperyment  1

Podczas jednego ze swych eksperymentów półkulowych Richard Davidson porównał ochotników o największej aktywności lewego płata czołowego z piętnastoma osobami, u których najwyższą aktywność przejawiał płat prawy. Ci drudzy wykazywali w testach osobowości wyraźnie negatywne postawy – podejrzliwych i traktujących świat jako miejsce pełne piętrzących się wszędzie trudności”.

Wniosek:

Zadaniem  lewej półkuli  jest  percepcja i kontrola emocji negatywnych.

 prawej tak wyolbrzymić zagrożenie żeby nastąpiło włączenie mechanizmów obronnych, ucieczki albo walki

Eksperyment 2

Grupie osób wyświetlano filmy zawierające treści zagrażające (negatywne) a po przerwie filmy o treści pozytywnej. Zastosowana metoda prezentacji tachioskopowej pozwalała na wyświetlanie filmu tylko do jednej, wybranej półkuli.

Co się okazało?

Okazało się, że subiektywne odczucie emocji było największe przy ekspozycji filmu negatywnego do półkuli prawej.

Podobne wyniki otrzymano w eksperymencie z odsłuchiwaniem słów o znaczeniach negatywnych i pozytywnych.

 Wnisek:

Specjalizacją prawej jest interpretacja sygnałów świadczących o zagrożeniu jednostki.

Przejdźmy teraz do zagadnienia produkcji emocji negatywnych. Percepcja i interpretacja służyła prawej do oceny sytuacji.

Eksperyment 3

Badano wpływ stresu egzaminacyjnego na działanie mózgu.

Zauważono wyraźne przesunięcie dominacji prawego oka na lewe, a więc przełączenie trybu działania mózgu na prawą półkulę podczas przeżywania stresu.

Jesteśmy uwarunkowani wrodzoną dominacją półkul,

ale to nie znaczy, że nie mamy na nią żadnego wpływu. Jest bardzo dużo publikacji które pokazują  dobroczynny wpływ ćwiczeń ruchowych zwiększają one  aktywacje lewej półkuli a zmniejszają  prawej – a więc redukują niepokój.

Bardzo dobrym rozwiązaniem na uruchomienie pracy obu półkul mózgowych poprzez proste ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej  więcej dowiesz się na …

http://ikepolska.pl/   zapisz sie na szkolenie  Gimnastyka Mózgu 

Your email address will not be published. Required fields are marked *